ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Η Παναγία των Παρισίων
Ο αριθμός φ και η χρήση της Χρυσής Αναλογίας έχει βρεθεί και στο σχέδιο
της Παναγίας των Παρισίων. Η δυτική πρόσοψη της εκκλησίας είναι η μεριά
όπου η παρουσία των χρυσών ευθύγραμμων τμημάτων είναι ιδιαίτερα
αισθητή.
Η Παναγία των Παρισίων και η παρουσία χρυσών ευθυγράμμων τμημάτων
65σ7δρ6θτθυρσδ.png


Ο χρυσός αριθμός χρησιμοποιείται και στην σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών
Η Χρυσή Αναλογία φαίνεται και στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών (UN
Building). Στο συγκεκριμένο κτίριο, ο λόγος του πλάτους του κτιρίου προς το
ύψος κάθε 10 ορόφων ισούται με φ , όπως φαίνεται στην Εικόνα.
Το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και η χρυσή αναλογία

6ρ86δ5τ85ε7θζδτξζιξθτφ090-9-.png
Ο Πύργος των Τηλεπικοινωνιών CN
Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών (CN Tower) στο Τορόντο, ο ψηλότερος
πύργος στον κόσμο, περιλαμβάνει τη χρυσή τομή στο σχεδιασμό του. Ο
λόγος του συνολικού ύψους του, 553,33 μέτρα, προς το ύψος του
“καταστρώματος παρατήρησης” (observation deck), 342 μέτρα, είναι 1,618
δηλαδή ο αριθμός φ .
Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών και το χρυσό ευθύγραμμο τμήμα που εμφανίζεται στο ύψος του

.png

Ο αριθµός Φ είναι ένα µυστικό της οµορφιάς το οποίο διατηρήθηκε και
φαίνεται σε πολλά έργα τέχνης στην αρχιτεκτονική.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ιερός αριθμός Φ βρίσκει εφαρμογή και στην αρχιτεκτονική από τα
αρχαία χρόνια ως τις ημέρες μας.
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
8θιρ68σρδθξτ7θ6.jpg


Η γνώση του αριθμού Φ και του χρυσού ορθογωνίου ανάγεται στους
αρχαίους Έλληνες οι οποίοι εμπνεύστηκαν απ΄αυτόν στο πιο γνωστό έργο
τέχνης. Η χρυσή τομή παίζει σημαντικό ρόλο στην αισθητική των επιφανειών,
δηλαδή το <<αρμονικότερο>> αυτό του οποίου οι πλευρές έχουν ίσο λόγο με
την χρυσή τομή. Η τάση αυτή ήταν ήδη γνωστή στους αρχιτέκτονες της
αρχαίας Ελλάδας όπως δείχνει το γεγονός ότι η βάση και το ύψος της
πρόσοψης του Παρθενώνα αν συνυπολογίσει κανείς και το τμήμα του
αετώματος που λείπει, έχουν λόγο ίσο με τη χρυσή τομή.
Ο Παρθενώνας είναι γεμάτος χρυσά ορθογώνια και προσαρμόζεται σχεδόν
ακριβώς στο χρυσό ορθογώνιο.
Οι αναλογίες του είναι προσεκτικά μελετημένες και η μεταξύ τους
σχέση δίνει ένα αισθητικό αποτέλεσμα άνευ προηγουμένου. Μοναδικές είναι
και οι περίφημες καμπυλότητες του: δεν υπάρχει σχεδόν καμιά ευθεία γραμμή
στο σύνολο του κτηρίου, με τις οριζόντιες επιφάνειες να κυρτώνουν και τις
κάθετες να είναι γυρτές προς το εσωτερικό του κτηρίου. Η τεχνική αυτή
γνωστή κυρίως από το έργο του ρωμαίου μελετητή Βιτρούβιου είναι εξαιρετικά
δύσκολη και σπάνια. Είναι ναός περίπτερος με δυο σειρές κολώνες μήκους 70
μέτρων και πλάτους 31, δωρικού ρυθμού με αρκετά Ιωνικά στοιχεία. Αυτή η
σύνθεση των δυο αρχιτεκτονικών στοιχείων έκανε το πελώριο οικοδόμημα πιο
ανάλαφρο.
Τέλειες Αναλογίες: Άρχισε να χτίζεται το 447π.χ και τελείωσε το
438π.χ, δηλαδή εννέα χρονιά αργότερα. Για να ολοκληρωθούν όμως τα
ανάγλυφα χρειάστηκαν άλλα πέντε χρόνια. Ενώ οι συνηθισμένοι δωρικοί ναοί
έχουν έξι κίονες στο πλάτος και 13 κίονες στο μήκος, ο Παρθενώνας είναι
μεγαλύτερος. Έχει οχτώ και δεκαεπτά κίονες. Αν συγκρίνετε το μέγεθός του
(69,54μ. μήκος, 30,78μ. πλάτος, 20μ. ύψος) με διάφορα σύγχρονα κτήρια θα
δείτε την τεράστια διαφορά που προκαλεί η οπτική εντύπωση. Το οπτικό
αποτέλεσμα είναι εκτός από αρμονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, μιας
και ο Παρθενώνας καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το
πραγματικό του μέγεθος χωρίς όμως να βαραίνει τον χώρο!

7ρ9687ιφυυ57867969.jpg


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Κάποια θέατρα ήταν ασυνήθιστα μελετημένα ως προς την κατασκευή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου που
κατασκευάστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ ενώ το πάνω διάζωμα
προστέθηκε στα τέλη του 3ου π.Χ αιώνα. Η ορχήστρα του είναι ένας τέλειος
κύκλος ενώ το κοίλον του αποτελεί τμήμα σφαίρας. Το κάτω διάζωμα
αποτελείται από 34 σειρές καθισμάτων και το πάνω από 21 δίνοντας 55
σειρές συνολικά. Το άθροισμα των πρώτων 10 αριθμών
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) δίνει 55 το άθροισμα των πρώτων 6 δίνει
21(1+2+3+4+5+6) και το άθροισμα των 4 τελευταίων(7+8+9+10) δίνει 34. Ο
χρυσός αριθμός Φ παρουσιάζεται και πάλι μιας και η αναλογία των δύο
διαζωμάτων 21 προς 34 ισούται με 0,618(αριθμός Φ) αλλά και η αναλογία του
κάτω διαζώματος προς το σύνολο των σειρών 34 προς 55 ισούται με 0,618
(αριθμός Φ) αποτελεί απόδειξη ενδελεχούς αρχιτεκτονικής και μαθηματικής
μελέτης Απ΄ ότι φαίνεται υπήρχε γνώση, μελέτη και διαχρονική συνέχεια σε
τέτοιες κατασκευές .
Ο Έλληνας αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης κατασκεύασε το
περίπτερο στη Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης (1960) και ένα συγκρότημα
κτηρίων που εξυπηρετεί το θέατρο της Επιδαύρου.
8ρ877τ8ιυριφξωγιφιφθτι.jpg