Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ6θες6585685684658457ι.jpg


“ ... Η μέση γραμμή στον άνθρωπο χωρίζει συμμετρικά το χαμόγελο... ”
Η μέση γραμμή του προσώπου χωρίζει συμμετρικά και το χαμόγελο σε δύο μέρη. Μικρές αποκλίσεις δεν διαταράσσουν το αισθητικό αποτέλεσμα αρκεί να υπάρχει ισορροπία στο σύνολο.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ = ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Η ‘χρυσή αναλογία’ ή ‘χρυσός κανόνας’ αποδίδεται στον Ευκλείδη ο οποίος πρώτος την όρισε ως την αναλογία των δύο τμημάτων μιας γραμμής που ισούται με 1 / 0,618.

Αργότερα ο Ιταλός μαθηματικός Fibonacci συνέθεσε την ομώνυμη ακολουθία αριθμών που η αναλογία τους ισούται με 1,618, τον οποίο ονόμασε αριθμό φ.

Στον οδοντικό φραγμό, σε κατά μέτωπο προβολή, το εύρος του κεντρικού τομέα έχει σχέση 1/0,618 με το εύρος του πλάγιου τομέα ο οποίος αντίστοιχα έχει την ίδια σχέση με το εύρος του κυνόδοντα.
... Ο αριθμός φ, η χρυσή αναλογία στην επιφάνεια που εμφανίζει κάθε δόντι στο χάμογελο...


.jpg

Oι οδοντίατροι πρέπει να επιδιώκουν την "Χρυσή τομή", δηλ. την αναλογία
1.618:1 που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν απαραίτητη για ένα αντικείμενο ώστε αυτό να φαίνεται όμορφο.
"Η Χρυσή τομή δεν αναφέρεται μόνον στη γραμμική διάσταση του πλάτους"
δηλώνουν οδοντίατροι που ασχολούνται με την αισθητική Οδοντιατρική. "Δεν μπορείτε να μετρήσετε κάθε δόντι ξεχωριστά για να δείτε αν αυτό βρίσκεται στην Χρυσή τομή". Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την απεικόνιση σε υπολογιστή, καθορίζουν αυτήν την αναλογία βασιζόμενοι στον τρόπο με τον οποίο τα δόντια συμμετέχουν στο τόξο.
Π.χ. ένας κεντρικός τομέας πλάτους 8 mm συνήθως δεν έχει καλή αναλογία με ένα πλάγιο τομέα πλάτους 7 mm.
Εν τούτοις, αν ο τελευταίος στραφεί κατά μία γωνία, ο συνωστισμός μπορεί να
κάνει τα δόντια να φαίνονται καλά. "Αν κατόπιν αυτά τα δόντια διευθετηθούν, μπορεί να μην φαίνονται ικανοποιητικά ",γιατί δεν εμπίπτουν στην αναλογία της Χρυσής τομής.

5274θτςθτρ7θς4τφγθστρξθρς8θ6ερτ8θςστρσισρυι.jpg